Certificados de gastos

Denomínanse “certificacións” ou “declaracións” de gasto ao proceso mediante o cal o beneficiario plasma nun documento ou plataforma electrónica propio do programa o detalle do conxunto de gastos efectivamente realizados con cargo ao proxecto cofinanciado nun período determinado.

Consulte as declaracións do gasto elexible executado polo Concello de Lugo no marco de Muramiñae, da Muralla ao Miño.

*No haberá certificacións de gastos ata unha fase máis avanzada na execución do proxecto Muramiñae​