Indicadores

Unha vez presentadas as liñas de actuación que conforman a nosa Estratexia, así como o cronograma e plan orzamentario da mesma, indícanse a continuación un esquema dos resultados esperados de cada unha delas así como os indicadores de produtividade que permitirán realizar un seguimento das mesmas:

Esquema indicadores