Informes de execución anual

Na seguinte ligazón poderá consultar os informes de execución anual elaborados ata a data.

*No haberá Informes Anuais de Execución ata unha fase máis avanzada na execución do proxecto Muramiñae